Bli en arktitekt

Dersom du drømmer om å bli en arkitekt, så drømmer du om et spennende yrke som du kan utøve i et arkitektfirma eller som du kan utøve som en konsulent for byggebransjen. Du kan ha både private og offentlige oppdragsgivere. Det aller, aller viktigste for en arkitekt er å være kreativ og å ha en god forståelse av former og hvordan disse formene påvirker oss mennesker.

Utdanning i Norge

I Norge kan du studere arkitektur ved Universitetet i Bergen, Kunsthøgskolen i Oslo, Høyskolen i Kristiania, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, NTNU, NMBU og Arkitekthøyskolen i Bergen. Alt etter om du ønsker å arbeide som landskapsarkitekt, arkitekt eller interiørarkitekt, så må du se på hvilken linje du ønsker å gå. Du kan ta både Bachelorgrad og Mastergrad innen arkitektur, landskapsarkitektur og interiørarkitektur. Satser du på en Mastergrad, så må du sette av 5 år til dette.

Utdanning i utlandet

Du kan også reise utenlands for å studere arkitektur. Enten hele studietiden eller bare deler av studietiden. Da er det lurt å gå gjennom en organisasjon som for eksempel ANSA. Årsaken til dette, er at ikke alle utdanningene er godkjente, så om du vil praktisere yrket i Norge så må du sørge for å studere ved en linje som oppfyller minstekravet til EU/EØS og Norge. Et av kravene for å bli anerkjent som en arkitekt av NAL (norske arkitekters landsforbund) er at du må ha fullført et studium som tilsvarer et femårig mastergradsstudium i arkitektur. Da oppnår du retten til å bruke tittelen MNAL.

Støtte fra Lånekassen

Statens Lånekasse for Utdanning støtter utdanningen i Norge, men om du ønsker å utdanne deg i utlandet, så må du sjekke om utdanningsstedet som du velger er godkjent. Om utdanningsstedet ikke er på listen, så kan det hende at du likevel kan få støtte. Dette er en omstendelig prosess som kanskje ikke fører dit du vil. Da må du nemlig sende inn dokumentasjon på utdanningen fra skolen og vente på svar fra Lånekassen. Dette kan føre til at skolen med den aktuelle linjen kommer på listen over godkjente linjer som støttes, men det kan også være at den ikke kommer på listen. Slik sett er det enklest å velge det som allerede er kjent både for arbeidssteder som ansetter arkitekter og for Statens Lånekasse for utdanning. Da vet nemlig både du og de hva dere får.

Populære studiesteder for arkitekter

Nå for tiden så er det et bra utvalg for deg som vil studere arkitektur. De fleste velger å studere arkitektur i Europa, i Australia og i USA. Om du gjerne vil bli i Europa, så er Danmark og Storbritannia svært populære studiesteder. Du kan også bli arkitekt ved å studere i Frankrike eller Tyskland. Alle disse landene er anerkjente av arbeidsgivere i Norge, men ønsker du å velge et helt annet land, så er det lurt å sjekke opp hvordan potensielle arbeidsgivere stiller seg til utdanningen fra dette stedet. Utdanningen må jo helst være relevant i forhold til arbeidsmarkedet som du skal inn på.